Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo sai do con người dạy sai?Kinh doanh

Trí tuệ nhân tạo đang góp mặt vào ngày càng nhiều lĩnh vực của đời sống, tuy nhiên chuyện gì sẽ xảy ra khi trí tuệ nhân tạo quyết định sai do dữ liệu con người cung cấp sai?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply