Chuyển động quỹ đầu tư tuần 21-26/1Kinh doanh

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 21-26/1Số liệu công bố trong tuần qua (21-26/1) chủ yếu là các giao dịch của PENM đầu tư vào AST, Pyn Elite thoái vốn VND, F&N lại đăng ký mua VNM,…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply