“Chúng tôi hứa với Bộ Chính trị, hứa với Chính phủ là TP.HCM sẽ không có biểu tình”Kinh doanh

“Chúng tôi hứa với Bộ Chính trị, hứa với Chính phủ là TP.HCM sẽ không có biểu tình. Chúng ta cần phải làm vì TP.HCM có biểu tình thì ảnh hưởng đến cả nước” là phát ngôn ấn tượng trong tuần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply