Chứng quyền bảo đảm (Covered Warrant) dự kiến ra mắt vào ngày 28/6Kinh doanh

Chứng quyền bảo đảm (Covered Warrant) dự kiến ra mắt vào ngày 28/6Nhà đầu tư mua CW có thể bán khi chứng quyền niêm yết trên sàn giao dịch hoặc giữ đến đáo hạn. Nhà đầu tư giữ chứng quyền đến đáo hạn sẽ được nhận lãi chênh lệch bằng tiền mặt giữa giá thanh toán chứng quyền tại ngày đáo hạn và giá thực hiện của CW.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply