Chứng khoán SSI mục tiêu lãi trước thuế 2019 tăng 5%, đạt 1.701 tỷ đồngKinh doanh

Chứng khoán SSI mục tiêu lãi trước thuế 2019 tăng 5%, đạt 1.701 tỷ đồngChỉ tiêu 2019 được đặt ra dựa trên giả định thị trường chứng khoán lạc quan sẽ được trình bày cụ thể với cổ đông tại Đại hội sắp tới. Chứng khoán SSI cũng cho biết sẽ xem xét điều chỉnh phù hợp với thực tế khi VN-Index và thanh khoản không phù hợp với giả định.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply