Chứng khoán Liên Việt gom xong 2 triệu cổ phiếu STBKinh doanh

Chứng khoán Liên Việt gom xong 2 triệu cổ phiếu STB2 triệu cổ phiếu STB được công ty này mua thông qua phương thức khớp lệnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply