Chứng khoán KIS Việt Nam vay 30 triệu USD không tài sản đảm bảo từ công ty mẹ tại Hàn QuốcKinh doanh

Thời hạn khoản vay là 1 năm với lãi suất từ 4 – 4,99%/năm. Theo điều lệ thay đổi lần gần nhất, Korea Investment& Securities sở hữu tới 99,62% vốn tại KIS Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply