Chứng khoán Funan phải trả cho người lao động gần 100 triệu vì cho thôi việc trái luậtKinh doanh

Chứng khoán Funan phải trả cho ông Nguyễn Văn Việt gần 100 triệu đồng vì cho thôi việc trái pháp luật.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply