Chứng khoán Everest nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, dự kiến tham gia thị trường phái sinh từ 2019Kinh doanh

Dự kiến, quá trình tăng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2018. Ban lãnh đạo Công ty Chứng khoán Everest cho biết, việc tăng vốn điều lệ này nhắm đáp ứng yêu cầu vốn pháp định để thực hiện kinh doanh phái sinh. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply