Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của SCRKinh doanh

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của SCRChứng khoán Bản Việt (VCSC) là cổ đông lớn thứ tư của TTC Land, cùng với Đầu tư Thành Thành Công nắm 22%, ông Đặng Hồng Anh nắm hơn 10% và Betrimex với 9,6%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply