Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 17,3% trong năm 2019Kinh doanh

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 17,3% trong năm 2019Năm 2019, VCSC đặt kế hoạch thận trọng hơn với doanh thu dự kiến đạt 1.653 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. So với thực hiện trong năm trước, kế hoạch lợi nhuận sau thuế của VCSC ghi nhận mức giảm 17,3%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply