Chứng khoán 24h: VCS và PVS thông báo lợi nhuận quý I/2019Kinh doanh

Dự kiến kết quả kinh doanh quý I/2019, VCS ước doanh thu thuần đạt 1.128 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 258 tỷ đồng. Còn PVS ước doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 350 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply