Chứng khoán 24h: HPG đặt kết hoạch lợi nhuận giảm 22%, PLX bán xong 12 triệu cổ phiếu quỹKinh doanh

Năm 2019, HPG đặt mục tiêu doanh thu là 70.000 tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 22% từ 8.600 tỷ xuống 6.700 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply