Chung cư thu nhập thấp toàn ô tô có cả trăm căn hộ chuyển nhượng saiKinh doanh

Nếu sau ngày 31/7/2019 chủ sở hữu các căn hộ vẫn không chấm dứt cho thuê, cho mượn căn hộ, thì các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước thực hiện cắt điện, cắt nước và tổ chức thu hồi căn hộ theo quy định.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply