Chung cư Carina cháy do xe máy chập điệnKinh doanh

Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM, nơi xuất phát cháy trong vụ cháy chung cư Carina vào ngày 23/3 là hệ thống dây dẫn điện của một xe máy ở khoang để xe số 6.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply