Chưa thấy dự báo bất lợi ngành tôm, FMC vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùiKinh doanh

Chưa thấy dự báo bất lợi ngành tôm, FMC vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùiThực phẩm Sao Ta đặt mục tiêu doanh số 185 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. So với con số thực hiện 192 tỷ năm 2018, kế hoạch lợi nhuận giảm 6,7%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply