Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết địnhKinh doanh

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết địnhTrong 11 người được bổ nhiệm còn thiếu chuẩn tại Tuyên Quang, có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply