“Chưa có biểu hiện vốn ngoại đảo chiều, vấn đề là cơ hội đầu tư”Kinh doanh

Từ trong tháng 4 đến ròng rã gần suốt tháng 5/2018, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng quy mô khá lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Diễn biến này gây quan ngại nhất định trong tâm lý nhà đầu tư, gắn với tình huống vốn ngoại có đảo chiều hay không?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply