Chủ tịch VCCI: APEC 2018 không ra được tuyên bố chung nhưng Việt Nam lại có một thu hoạch, khiến các nền kinh tế thành viên phải chúc mừngKinh doanh

Chủ tịch VCCI: APEC 2018 không ra được tuyên bố chung nhưng Việt Nam lại có một thu hoạch, khiến các nền kinh tế thành viên phải chúc mừngCuộc khảo sát do PwC thực hiện với 1.189 lãnh đạo doanh nghiệp tại 21 nền kinh tế thuộc Diễn dàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) cho thấy Việt Nam giữ vị trí hàng đầu 2 năm liên tiếp về địa điểm dự kiến thu hút FDI. Trung Quốc, Mỹ, Úc… lần lượt ở các vị thứ tiếp theo.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply