Chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua thấy sóng điện thoại của người anh em"Kinh doanh

Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên cho rằng bản thân thông linh mọi kiến thức nên tiếp xúc với mỗi người khác nhau thì nói chuyện bằng “ngôn ngữ” khác nhau.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply