Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: 'Hỗ trợ startup không đúng chỗ sẽ có tác dụng ngược'Kinh doanh

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: 'Hỗ trợ startup không đúng chỗ sẽ có tác dụng ngược'Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Startup có 4 giai đoạn gắn với 4 lần tìm kiếm nhà đầu tư trong quá trình hình thành đến khi trở thành doanh nghiệp đại chúng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply