Chủ tịch Ô tô TMT và người nhà muốn gia tăng sở hữu lên trên 51%Kinh doanh

Chủ tịch Ô tô TMT và người nhà muốn gia tăng sở hữu lên trên 51%Ông Bùi Văn Hữu và em trai hiện nắm gần 44% cổ phần tại Ô tô TMT và đang trình cổ đông không thực hiện chào mua công khai khi mua thêm cổ phiếu vượt qua các tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply