Chủ tịch Hiệp hội Taxi Đà Nẵng: “Kiện Grab là hành động văn minh”Kinh doanh

“Grab có dấu hiệu vi phạm kinh doanh vận tải hành khách. Chúng tôi kiện họ là hành động văn minh trong nền kinh tế thị trường, minh bạch”, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Đà Nẵng nói.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply