"Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh"Kinh doanh

Theo Người, chủ nghĩa cá nhân đó là: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply