Chủ đầu tư sẽ không còn được thu phí bảo trì chung cư?Kinh doanh

Chủ đầu tư sẽ không còn được thu phí bảo trì chung cư?Xử lý quỹ bảo trì 2% như hiện nay hay không để chủ đầu tư thu hoặc không thu nữa, Bộ Xây dựng sẽ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply