Chủ đầu tư Carina phản đối kết luận điều tra hoả hoạn 13 người chếtKinh doanh

Công ty Hùng Thanh cho rằng cơ quan điều tra “bỏ lọt tội phạm”, chưa xem xét trách nhiệm của Công ty SEJCO và nhiều cá nhân khác. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply