"Chốt" 4 Bộ trưởng "đăng đàn" trả lời chất vấn Quốc hộiKinh doanh

4 nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn lần này đã được chọn trên cơ sở phiếu ý kiến của Đại biểu Quốc hội theo tỷ lệ từ cao xuống thấp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply