Chống “chạy chức, “chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sángKinh doanh

Chống “chạy chức, “chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sángTheo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply