Cho vay theo Nghị định 67: Nợ xấu gia tăng, ngân hàng chịu trậnKinh doanh

Cho vay theo Nghị định 67: Nợ xấu gia tăng, ngân hàng chịu trậnNếu không đánh giá lại và tháo gỡ kịp thời những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện, hệ lụy nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến ngành Ngân hàng mà cả nền kinh tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply