Cho phép nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù khi thực hiện dự án của TP.HCMKinh doanh

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định rõ về cơ sở pháp lý, cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung liên quan.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply