Chính sách về Lao động, Tiền lương, BHXH có hiệu lực từ tháng 2/2019Kinh doanh

Chính sách về Lao động, Tiền lương, BHXH có hiệu lực từ tháng 2/2019Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 2019, quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply