Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục “tấn công” China MobileKinh doanh

Trong năm nay, Mỹ và Trung Quốc có nhiều đối đầu về vấn đề thương mại. Giới chức Mỹ đã kết luận rằng phía Trung Quốc có liên quan đến nhiều hành vi ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply