Chính quyền giải thích vụ khen thưởng 15.000 đồng cho người hiến đấtKinh doanh

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khẳng định việc khen thưởng 15.000 đồng cho hộ dân bị thu hồi đất để làm đường là không sai.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply