Chính phủ yêu cầu: Từ nay đến cuối năm tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đìnhKinh doanh

Chính phủ yêu cầu: Từ nay đến cuối năm tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đìnhChính phủ cũng yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply