Chính phủ yêu cầu không tăng giá xăng dầu vào ngày 1/1/2019Kinh doanh

Chính phủ yêu cầu không tăng giá xăng dầu vào ngày 1/1/2019Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu liên Bộ Công Thương-Tài chính sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu để không tăng giá xăng dầu vào ngày 1/1/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply