Chính phủ chỉ đạo Bộ TTTT cùng NHNN xây dựng phương án cho doanh nghiệp viễn thông thí điểm Mobile MoneyKinh doanh

Chính phủ chỉ đạo Bộ TTTT cùng NHNN xây dựng phương án cho doanh nghiệp viễn thông thí điểm Mobile MoneyChính phủ cũng yêu cầu NHNN chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42; đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại các TCTD yếu kém.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply