Chiêu trò của bất động sản “bịp”: Bẫy hợp đồng tư vấnKinh doanh

Nhiều nhà đầu tư (là người dân) khi tham gia vào dự án bất động sản xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng do lợi nhuận cao nên không tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của hợp đồng ký kết, dự án.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply