Chiến dịch giải cứu khoai lang lại xuất hiện ở TP.HCM?Kinh doanh

Nhiều người đi đường thắc mắc không biết khoai lang ở đâu mà ngày nào cũng thấy có người bày dọc các tuyến đường và kêu gọi mọi người giải cứu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply