Chỉ đạo nổi bật: Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạKinh doanh

Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ… là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tuần từ 25/2 – 1/3.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply