Chỉ đạo nổi bật: Phòng karaoke không được chốt cửa bên trongKinh doanh

Ban hành Nghị định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Yêu cầu báo cáo thông tin khai gian giảng viên cơ hữu ở trường tư… là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tuần từ 17-21/6.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply