Chỉ đạo nổi bật: Duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt NamKinh doanh

Phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Yêu cầu khắc phục tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics… là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tuần từ  07-11/1.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply