Chỉ đạo nổi bật: Dùng tiền bồi thường của Formosa đầu tư dự án tại 4 tỉnh miền TrungKinh doanh


Dùng tiền bồi thường của Formosa để đầu tư các dự án tại 4 tỉnh miền Trung; kiểm tra việc điều chỉnh giá điện  là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ trong tuần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply