Chỉ đạo nổi bật: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư côngKinh doanh

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020… là một số chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ trong tuần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply