“Chỉ báo” thị trường bất động sản nhìn từ kết quả kinh doanh của 10 doanh nghiệp lớn?Kinh doanh

Một số doanh nghiệp bất động sản “án binh bất động” trước các đợt thanh kiểm tra của Nhà nước và ảnh hưởng của thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khác đang sở hữu quỹ đất sạch lớn, giao dịch vẫn sôi động, có sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply