Chỉ 18,6% người dân nhận được xin lỗi về việc trễ hẹnKinh doanh

Chỉ có 33,29% số người bị trễ hẹn trong cả nước nhận được thông báo của cơ quan hành chính nhà nước về việc trễ hẹn và chỉ có 18,6% nhận được xin lỗi của cơ quan về việc trễ hẹn. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply