Chênh lệch lãi suất huy động của các ngân hàng ngày càng lớnKinh doanh

Chênh lệch lãi suất huy động của các ngân hàng ngày càng lớnCó ngân hàng huy động tiền gửi kỳ hạn dài 6,8%/năm nhưng có nơi sẵn sàng chi trả đến 8,6%/năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply