Chạy đua phát hành trái phiếu: Ngân hàng đẩy áp lực cho tương laiKinh doanh

Khan vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, đang khiến các ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu. Huy động vốn bằng cách này giúp ngân hàng phần nào giảm được áp lực trước mắt, song lại phải đối phó với không ít rủi ro trong tương lai.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply