Châu Âu lâm nguy vì Airbnb, 10 thành phố kêu cứuKinh doanh

Airbnb thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn, dẫn đến tăng phí cho thuê dài hạn, vô tình “đuổi” dân bản địa đi nơi khác.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply