Châu Á hưởng lợi từ chiến tranh thương mại chỉ là sự ảo tưởng tai hại?Kinh doanh

Doanh nghiệp châu Á có thể hưởng lợi một phần nếu sản xuất Trung Quốc dịch chuyển sang nước họ, thế nhưng họ sẽ mất nhiều hơn nếu doanh nghiệp Trung Quốc ngừng mua hàng hóa của họ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply