Chào mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP, Nguyễn Kim muốn trở thành cổ đông lớn nhất của LadopharKinh doanh

Hiện tại, Nguyễn Kim đang sở hữu 24% vốn tại Ladophar tương ứng với gần 1,9 triệu cổ phiếu LDP. Giá chào mua 23.500 đồng/cổ phiếu tương đương giá trị thương vụ khoảng 50 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply